Ustrój

-PLANETA ZIENIA-


EKONOMIA:

Ekonomia Zienii opiera się na samodzielnym pozyskiwaniu zasobów i handlu wymiennym.Wielu Niewielkowymiarowian własnoręcznie tworzy przedmioty użytku domowego, ale oczywiście specjalistów, którzy lubią się wymienić, nie brakuje.
Sklepy i restauracje chętnie przyjmują zapłatę w Sreberku, które trafia póżniej do twórców biżuterii i elementów srebrnych takich jak rury, nakrętki itp. W wielu miejscach równolegle można się wymieniać.

Zarobki komunalne:
Podlegają nim wszyscy, którzy wykonują prace komunalne w budynkach komunalnych ( Spichlerz Planetarny, Oczyszczalnia Ścieków,Instytut Recyklingu, Robo Szkoła, Instytut Nauki, Szpital, Muzeum)
Zarobki komunalne wydawane są w sreberku, przedmiotach i pożywieniu. Zasoby pochodzą ze Spichlerza Planetarnego.

Spichlerz Planetarny: 
Jest wypełniony sreberkiem, przedmiotami i pożywieniem. Zapewnia pensje pracownikom budynków komunalnych.

Każdy może przyjść do Spichlerza Planetarnego z dowolnym towarem i wymienić go na coś innego. 

Każda wymiana w Spichlerzu Planetarnym wymaga wniesienia niewielkiej opłaty, a więc wymieniając coś w Spichlerzu, trzeba oddać jeszcze coś bez żadnej wymiany.Kopalnia na Zienii zrzesza niezależnych górników.PRAWA:

Na straży Niewielkiego Wymiaru stoi Gwiezdna Flota, składająca się z mieszkańców różnych planet galaktyki Relaxium. Statki oblatywaczy szybko wykrywają próby zakłócenia porządku w przestrzeni kosmicznej.


Wszelkie zatargi mieszkańcy Zienii rozwiązują między sobą pokojowo. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia mogą udać się do Komputrona Wielkiego. Odkąd iskrzą mu podzespoły jest trochę rubaszny, ale wciąż bardzo kompetentny.

Przyjezdni z innych zakątków wszechświata również mają obowiązek pokojowego rozwiązania dysputy z innym przyjezdnym lub mieszkańcem Zienii. Przybysze również mają prawo do skorzystania z Komputrona Wielkiego.

Jeśli konflikt nie ustępuje mimo wizyty u Komputrona, strony konfliktu muszą skorzystać z przymusowej medytacji i pomocy czarownika.

Jeśli osoba nie chce dobrowolnie uczestniczyć w medytacji i nie korzysta z pomocy czarownika, zostaje wysłana do Sali Przemyśleń, gdzie w przeciągu jednego dnia może podjąć decyzję o powrocie do medytacji i odwiedzeniu czarnoksiężnika, lub o poddaniu się programowaniu osobowości w CSR (Cudownym Studio Rozumu)

Jeśli w wyniku działania nieznanego sprawcy dochodzi do kradzieży,zbrodni lub aktów naruszających wolność osobistą, zdrowie i życie innych, zostaje przeprowadzone śledztwo Gwiezdnej Floty. Schwytani sprawcy  muszą skorzystać z przymusowej medytacji i pomocy czarownika lub CSR.

Rząd Zienii stanowią jego mieszkańcy. Każdy mieszkaniec ma prawo przedstawić innym swój projekt drogą internetową lub przemawiając w miejscach publicznych. Głosowanie nad projektem odbywa się drogą elektroniczną.
Reprezentant Zienii w sprawach galaktycznych i międzygalaktycznych to Najwyższy Kapitan Gwiezdnej Floty. Reprezentantem jest tak długo, jak długo pełni rolę Najwyższego Kapitana Gwiezdnej Floty.


EDUKACJA:

Wiedzę Niewielkowymiarowianie nabywać mogą w Robo Szkole. Czujne Kompusory dbają o wysoki poziom nauczania. Nauka w Robo Szkole jest darmowa.
Wielu mieszkańców Zienii kształci się również bezpośrednio u specjalistów z danych dziedzin.


OPIEKA ZDROWOTNA:

Na planecie znajduje się planetarny szpital oraz gabinety lekarskie. Dostęp do opieki zdrowotnej w szpitalu planetarnym jest darmowy. Gabinety lekarskie działają na zasadzie handlu wymiennego, a także przyjmują sreberko. Znachorzy pracujący w gabinetach lekarskich mogą bez dodatkowych opłat wymieniać w Spichlerzu Planetarnym produkty pochodzące z wymian z pacjentami.